13ο Συνέδριο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ / GREEK POSSIBLE