Εκδήλωση στο πλαίσιο της εβδομάδας ThessWeek για το 5ο Technology Forum