Αξιολόγηση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone - Ερωτηματολόγιο Ιατρών